Shopping cart
0,00 kn

Zaštita osobnih podataka

Petsy d.o.o. svjestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posjećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste. Petsy d.o.o. provodi strogu politiku zaštite osobnih podataka na svojim Internet stranicama, te vas molimo da je s vremena na vrijeme provjerite, s obzirom na moguće izmjene.

Opći dio

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke da bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka, nego što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj od aktivnosti na našim stranicama.

Petsy d.o.o. se prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezuje poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo sukladno važećem zakonu i to da bismo vam mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal i odgovoriti na vaša pitanja ili savjete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Petsy d.o.o. bez vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, i (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.

Petsy d.o.o. ne sakuplja podatke maloljetnih osoba. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve Osobne Podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje osobnih podataka od strane maloljetnika ne bi se smjelo odvijati bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na pobudu maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Petsy d.o.o. izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Slanjem osobnih podataka Petsy d.o.o. ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Tajnost podataka

Petsy d.o.o. se obvezuje kako osobne podatke neće učiniti dostupnim trećim osobama, objavljivati, niti davati trećim osobama na korištenje bez prethodne suglasnosti korisnika na kojega se odnose osobni podaci.

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (uključujući ali ne isključivo vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Petsy d.o.o. ima pravo koristiti u statističke svrhe radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

Poruke elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Svi djelatnici Petsy d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Kolačići

Web stranice www.petsy.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.petsy.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama i automatski istječe kada korisnik zatvori svoj web preglednik. Sesijski kolačić korisniku omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.petsy.hr, a društveni kolačić omogućuje korisniku i da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenoj mreži Facebook.

Korisnik web stranica www.petsy.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Petsy d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.petsy.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica www.petsy.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Ankete, upitnici i promidžbene nagradne igre

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za Petsy d.o.o. potrebe. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Naše stranice često sadrže obavijesti o različitim igrama koje organiziramo. Za ona natjecanja i nagradne igre kojima omogućujemo elektronski pristup, koristit ćemo vaše osobne podatke samo u svrhe realiziranja nagradne igre (npr. za stupanje s vama u vezu u slučaju pobjede). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan Petsy d.o.o. osim s dobavljačima koji nam pomažu u organiziranju igara i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka. Jednom kad igra završi, podaci koje ste nam dostavili brišu se nakon određenog vremenskog razdoblja.

Petsy d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi s vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo vas da nam se javite.