Prva hladno prešana hrana u Hrvatskoj

Nagradni natječaj

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „PETSY DARUJE LJUBIMCE“ (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“)

 1. Organizator – Petsy d.o.o.
 2. Prijenos podataka

Natječaj i sudjelovanje u Natječaju ni na koji način nije povezano s društvima Facebook Ireland, Ltd. Podaci i informacije koje traži Organizator, neće biti dani na uvid društvima Facebook Ireland, Ltd. Za sva pitanja vezana uz sudjelovanje na Natječaju, Sudionik se može obratiti na adresu: info@petsy.hr  

 1. Pristanak

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionik prihvaća sve ovdje navedene Opće uvjete sudjelovanja i slaže se s istima.

 1. Svrha

Svrha Natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda Prins Petsfood. Namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

 

 1. Trajanje

Natječaj traje od 23.7.2017. do 27.7.2017. do 23:59 sati na Facebook stranici Prins Petfoods Croatia www.facebook.com/PrinsHrvatska/ (dalje u tekstu: Facebook stranica Prins Hrvatska)

 1. Sudionici

Sudjelovati u Natječaju mogu sve osobe koje prihvaćaju i slažu se s ovim Općim uvjetima sudjelovanja te koje su starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Sudionik mora biti stvarna fizička osoba. Lažni profili ne mogu sudjelovati u Natječaju, te će biti isključeni od strane Organizatora. Razlozi koji upućuju na postojanje lažnog profila uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 12 (dvanaest) sati.

U bilo kojem trenutku prije kraja Natječaja Sudionik može otkazati svoje sudjelovanje u Natječaju tako da pošalje zahtjev za otkazivanje na e-adresu info@petsy.hr. Ako to učini, Sudionik će biti isključen iz Natječaja.

 1. Tijek natječaja

Cilj svih sudionika je poslati kreativnu sliku svog ljubimca dok spava na email adresu info@petsy.hr.

 1. Nagrade

Nagrada je 3 kg Prins Super Active hrane i 10 poslastica hrane.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u količinama većim od onih koje su navedene u ovim Općim uvjetima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. Nagrade se ne mogu prenijeti na treće osobe.

U Natječaju nemaju pravo sudjelovati osobe koje su zaposlene kod Organizatora Natječaja, članovi njihove uže obitelji (bračni ili izvanbračni partner odnosno partner istospolne bračne zajednice, djeca ili posvojena djeca te roditelji ili posvojitelji). Navedene osobe Organizator će isključiti iz Natječaja.

 1. Dobitnici i preuzimanje nagrada

Petsy d.o.o. će samostalno odabrati pobjednike. Dobitnike će se o nagradama obavijestiti u roku od 8 dana nakon natječaja na način da će ime Dobitnika biti objavljeno na Facebook stranici Prins Hrvatska i/ili će biti obaviješteni putem emaila.

Ako se određeni dobitnik u roku od pet radnih dana nakon objave dobitnika ne javi i organizatoru ne dostavi sve potrebne podatke (adresu na koju će mu biti dostavljena nagrada), smatrat će se da otkazuje svoje sudjelovanje u natječaju i odriče se prava na nagradu.

Dobitnicima će se nagrade dostaviti putem kurirske službe.

Sudionici Natječaja i Dobitnici Nagrada izričito dopuštaju da se njihovo ime i prezime objavi na Facebook stranici Prins Hrvatska, za što neće zahtijevati naknadu te Sudionici neće tražiti odštetu od Organizatora s predmetne osnove.

 1. Šteta i viša sila

Sudionik sudjeluje u Natječaju na vlastitu odgovornost. Organizator ne odgovara za eventualno nastalu štetu koja bi na bilo koji način proizašla iz Nagrada ili Natječaja. Organizator ne preuzima odgovornost ni za kakve neželjene posljedice koje Sudionik i/ili bilo koja treća osoba pretrpi kao posljedicu sudjelovanja u Natječaju.

Organizator ima pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Natječaj u slučaju da su nastupile okolnosti koje sprječavaju održavanje Natječaja, a koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila) pri čemu se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Organizator će obavijestiti Sudionike o nastupu više sile, i to putem Facebooka, a ako se za to ukaže potreba, i na druge načine. U slučaju više sile Organizator ne odgovara Sudionicima za nastalu štetu.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezano uz Natječaj konačna je i odnosi se na sve Sudionike.

 1. Zaštita osobnih podataka

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s ovim Pravilima nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik nagradnog natječaja Organizatoru dozvoljava prikupljanje, obradu i spremanje posredovanih osobnih podataka. Organizator zadržava pravo upotrebe prikupljenih podataka u marketinške svrhe. Organizator nagradnog natječaja se obvezuje da će se s prikupljenim podacima sudionika ophoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti sa kojima su svi sudionici nagradnog natječaja suglasni.

Sudionik nagradnog natječaja može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid, prijepis, kopiranje, nadopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje svojih osobnih podataka odnosno prekid obrade osobnih podataka u promocijske svrhe, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Organizatoru, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Organizatoru, a ne Facebooku.

 1. Rješavanje sporova

Organizator i Sudionik suglasni su da će sve eventualne sporove proizašle iz ovog Natječaja nastojati riješiti mirnim putem te ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 1. Izmjena Općih uvjeta i pravila

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta te će sukladno tomu svaka promjena biti objavljena na Facebook stranici Prins Hrvatska.

 1. Objava Općih uvjeta i pravila

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na www.petsy.hr