Prva hladno prešana hrana u Hrvatskoj

Što nam govori postotak mesa u hrani?

Iz Prinsovog dugogodišnjeg iskustva i mnogobrojnih istraživanja, najrelevantnije karakteristike mesa/proteina u hrani su svježina, porijeklo i probavljivost.
Jasno je kada pas jede hranu da dio organizam iskoristi, a dio izađe stolicom iz organizma. Upravo je to bitno i čini razliku između visokokvalitetne hrane od hrane niže kvalitete.
Kao primjer možemo navesti svježe meso koje je odmah u prvih 10 sati pripremljeno i prerađeno. Ono će imati probavnu vrijednost (iskoristivost) oko 90%. Znači organizam može iskoristiti 90% takve hrane. S druge strane, kada se u proizvodnji koristi meso staro nekoliko dana, probavna vrijednost (iskoristivost) pada i na 70%. Znači organizam može iskoristiti 70% iz tog mesa.
Dakle, nije u pitanju koliko ima mesa već koliko je posto tog mesa iskoristivo za organizam vašeg psa.
Stoga hrana na čijoj deklaraciji piše 25% proteina, može imati probavnu vrijednost 70%, što znači da će organizam imati dostupno samo 17.5%
Prins hrana ima iskoristivost od oko 90%. Za usporedbu, Prins hrana koja ima 25% proteina ima 22.5% probavljivosti.
Prins proizvodi su razvijani u zadnjih 50 godina i nisu bazirani na trendovima koji dolaze I prolaze, vec su rezultat mnogih znanstvenih istraživanje i proizvodnje pod strogim nadzorom kvalitete.

Petsyjeva preporuka za kraj: kada pitate koliko mesa ima u hrani, nemojte zaboraviti pitati kolika je iskoristivost tog mesa za vašeg psa!

 Iskoristivost hrane